Protezēšana

Ķermeņa protēzes ir atbilstoši medicīniskajām indikācijām izgatavoti izstrādājumi, kas funkcionāli, mehāniski vai kosmētiski atjauno cilvēkam iepriekšējo izskatu un funkcionalitāti.

SIA UniHaus izgatavo šādus protēžu veidus:

 • Apakšējo ekstremitāšu protēzes
 • Augšējo ekstremitāšu protēzes

Protēžu izgatavošanā tiek pielietoti vācu un angļu kompāniju – Otto Bock HealthCare GmbH, Streifeneder ortho.production GmbH un RSL Steeper – materiāli un komplektējošās daļas.

Valsts atbalsts
Izsniegšana steidzamības kārtā
Cenas
Noderīgi zināt!

SIA UniHaus nodrošina protēžu izgatavošanu valsts apmaksāto palīglīdzekļu programmas ietvaros.

Lai pieteiktos protēzes saņemšanai, klientam vienā no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām jāiesniedz tieši vai jānosūta pa pastu sekojošie dokumenti:

 1. rakstisks iesniegums (aizpilda pacients),
 2. ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (aizpilda ārstējošais ārsts),
 3. Iesniegums par kompensācijas mehānismu (aizpilda pacients).

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz:

 • Stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes (kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas Centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem;
 • Individuālais rehabilitācijas plāns, personām ar prognozējamo invaliditāti;
 • Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
 • Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
 • Nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru personām, kuras veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādītas tehniskā palīglīdzekļa iespējamās saņemšanas vietas.

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:

 • par bērnu – 1.42 €
 • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7.11 €

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

 • trūcīga persona;
 • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
 • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Pirmā vizīte

Izvērtējot Jūsu ikdienas aktivitāšu līmeni, konsultējoties ar tehnisko ortopēdu Jums tiks piedāvāts optimālākais protēzes variants.

Ierodoties uz konsultāciju:
– jāņem līdzi personu apliecinošu dokumentu un iepriekš veiktie izmeklējumi.
– jāņem vērā, ka būs jāatsedz amputācijas stumbra vieta, lai tehniskais ortopēds to var apskatīt, noņemt mērus un paņemt atlējumu, kas kalpos kā pamats protēzes izgatavošanai.

Mērījumi, izgatavošana un pielāgošana

Individuālo palīglīdzekļu izgatavošana sākas ar mēru noņemšanu. Atkarībā no izstrādājuma sarežģītības ar pacientu tiek saskaņots palīglīdzekļa izgatavošanas ilgums. Pielāgojam arī rūpnieciski izgatavotas palīgierīces.

Turpmākā sadarbība

Pēc tikšanās ar ārstu Jums vajadzības gadījumā tiks rekomendēta atkārtota vizīte pie speciālista. Saņemot protēzi, nepieciešams adaptācijas periods, kura laikā organisms pierod pie protēzes. Pēc adaptācijas perioda diskomforta sajūtas gadījumā lūdzam sazināties ar mums, lai varam izvērtēt protēzes korekciju nepieciešamību.
Valsts apmaksātajiem un par personīgiem līdzekļiem saņemtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem garantijas laiks ir 2 gadi, kuru laikā veicam bezmaksas remontu un korekciju. Pēc garantijas termiņa beigām piedāvājam iespēju koriģēt izstrādājumu vai stāties rindā uz jaunu valsts apmaksātu palīglīdzekli atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1474.