Ergoterapija

Profesionāls atbalsts tavas dzīves uzlabošanai

SIA “UniHaus” piedāvā sertificēta ergoterapeita pakalpojumus gan uzņēmuma telpās, gan izbraukumos.

Ergoterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kura uzdevums ir palīdzēt personai apgūt prasmes, kas ļauj būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvā laika aktivitātēs. Tas ietver dažādu izmantojamo aktivitāšu veikšanas tehnikas apmācību, palīglīdzekļu lietošanas apmācību, kā arī personas tuvinieku izglītošanu.

Konsultāciju un nodarbību laikā ergoterapeits:

  • Novērtēs personas veselības stāvokli, veikt ikdienas aktivitāšu analīzi;
  • Izvērtēs vidi, kurā dzīvo persona, izmantojot dažādus novērtēšanas instrumentus;
  • Izstrādās ergoterapijas plānu dažādiem laika posmiem;
  • Palīdzēs atgūt spēju pašam sevi aprūpēt;
  • Palīdzēs apgūt jaunas vai atgūt pirms tam esošās prasmes ikdienas aktivitāšu veikšanā;
  • Apmācīs personu dažādu palīglīdzekļu lietošanā;
  • Palīdzēs pielāgot mājokli personas vajadzībām;
  • Izglītos un apmācīs pacientu un viņa tuviniekus;
  • Iesaistīs personu dažādu pielāgoto fizisko aktivitāšu veikšanā.
Izbraukuma vizīte
Vizīte UniHaus telpās
Kā sagatavoties vizītei?

Izbraukuma vizīte pie pacienta mājās notiek pēc pieraksta.
Par pierakstu, lūdzu, interesēties sazinoties ar mums pa tālruni vai e-pastā. Kontaktinformācija ir atrodama sadaļā Kontakti

Vizīte UniHaus telpās ir pieejama pēc iepriekšēja pieraksta.
Par pierakstu, lūdzu, interesēties sazinoties ar mums pa tālruni vai e-pastā. Kontaktinformācija ir atrodama sadaļā Kontakti

Nepieciešams sagatavot esošo dokumentāciju par personas funkcionālo stāvokli. Šie dokumenti var būt, piemēram:
– ārsta izziņa
– izraksts no stacionāra
– funkcionālā speciālista (fizioterapeita, tehniskā ortopēda, u.c.) slēdziens
– Braden skala
– u.c.