Arm prostheses

Profesionāls atbalsts Tavai dzīves atvieglošanai

SIA UniHaus izgatavo dažāda veida roku protēzes:

 • Augšdelma protēzes
 • Apakšdelma protēzes
 • Rokas protēzes protēzes
 • Plaukstas protēzes
 • Pirsktu protēzes

Lai uzzinātu vairāk informācijas un pieteiktu vizīti pie speciālista, kurš spēs konsultēt par Jums nepieciešamo rokas protēzi, lūdzu, rakstīt vai sazināties ar mums.

Valsts atbalsts
Izsniegšana steidzamības kārtā
Cenas

SIA UniHaus piedāvā ekstremitāšu protēžu izgatavošanu valsts apmaksāto palīglīdzekļu programmas ietvaros.

Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klientam jāiesniedz sekojošie dokumenti vienā no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām vai jānosūta tos pa pastu:
1) rakstisks iesniegums,
2) ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai,
3) iesniegums par kompensācijas mehānismu.

Ja klients piesakās tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, papildus jāiesniedz:

 • Stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izraksta – epikrīzes (kopiju), kas izsniegta ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas Centrā, personām ar pirmreizējiem traucējumiem;
 • Individuālais rehabilitācijas plāns, personām ar prognozējamo invaliditāti;
 • Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādes, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
 • Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmēja pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai;
 • Nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru un komersanta firmu, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru personām, kuras veic individuālo darbu vai saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimniecības darbības veikšanai.

Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā vēstulē tiek norādītas tehniskā palīglīdzekļa iespējamās saņemšanas vietas.

Saņemot tehnisko palīglīdzekli klients veic vienreizējo iemaksu:

 • par bērnu – 1.42 €
 • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7.11 €

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

 • trūcīga persona;
 • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
 • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.